на минутата

на минутата
словосъч. - веднага, незабавно, моментално, на часа

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • сексагезимален — (лат. sexagesimus шеесетти) што се однесува на бројот шеесет и на сите броеви што се деливи со шеесет се применува во делењето на часот на 60 минути, на минутата на 60 секунди, како и во делењето на аголните степени …   Macedonian dictionary

  • веднага — нар. тутакси, тозчас, в същия миг, мигновено, незабавно, без забава, без отлагане, неотложно, бързо, немедлено, моментално, на часа, на минутата, още сега, ето сега, в миг, за миг, мигом, завчас, скоро нар. незабелязано, ненадейно, изневиделица,… …   Български синонимен речник

  • мигновено — нар. моментално, веднага, внезапно, тутакси, бързо, скоро, за миг, в миг, на минутата, тозчас, немедлено, незабавно, на часа нар. изведнъж, ненадейно, мигом, неочаквано, изневиделица, из един път нар. в момента …   Български синонимен речник

  • моментално — нар. мигновено, веднага, внезапно, тутакси, бързо, скоро, за миг, в миг, на минутата, тозчас, немедлено, незабавно, на часа нар. изведнъж, ненадейно, мигом, неочаквано, изневиделица, из един път нар. в момента …   Български синонимен речник

  • на часа — словосъч. веднага, тутакси, мигновено, бързо, в миг, завчас, незабавно словосъч. внезапно, изведнъж, наведнъж, ненадейно, изневиделица словосъч. моментално, на минутата словосъч. в момента …   Български синонимен речник

  • незабавно — нар. неотложно, бързо, веднага, немедлено, тутакси, мигновено, в миг, завчас, бързешком, бързешката нар. моментално, на минутата, на часа нар. в момента нар. пряко, точно, съвсем, ей сега …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”